ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

כובד האחריות

תקציר מאמר - 'שיחות', 2000, כרך י'ד, חוב. 3, עמ. 225-234
הביטוי 'כובד האחריות' רווח ונפוץ בשפות רבות ומשתמע ממנו שהאחריות נתפסת כנושא קשה וכבד, בדרך שכמעט לא ניתן להפריד בין השניים. מה יכולה להיות הסיבה לקישור זה? איזה תפקיד יש לאחריות בחיים הנפשיים שלנו ולמה הוא נתפס כ'כבד' כל כך?
נושאי ה'אחריות ו'המחויבות' כמעט שאינם תופסים מקום בדיונים הפסיכואנליטיים והם נחשבים כשייכים לדיונים חוץ-נפשיים: המסגרת הטיפולית, ההסכם הטיפולי והעמידה בו וכדומה. בדיקה מדוקדקת של הטיפולים המתוארים 'במחקרים בהיסטריה' (של ברויאר ופרויד)) מלמדת, שגורם האחריות והמחויבות תופס בהם מקום מרכזי לא פחות מזה של נושאים מיניים: המחויבות לאב החולה ואחר כך לאחות (אליזבט פון ר.), המחויבות לילדים (לוסי ר'), המחויבות למשפחה (קתרינה). בדוגמאות קליניות אלו האחריות והמחויבות מתפקדות כצידה השני של המשוואה ומשקל שכנגד למשאלות או טראומות מיניות. הן אלה שיוצרות את הקונפליקט ומונעות את מימושן של המשאלות המיניות. תוך הסתמכות על דוגמאות קליניות נוספות ובעיקר תוך הסתמכות על מחקר העוסק ביסודות הפסיכואנליזה, בכוונתי להציג מעין שרטוט ראשוני של עולם נפשי שלא הושם לב לקיומו. בעולם זה למחויבות ולאחריות יש מעמד דומה בראשוניותו, עוצמתו ומורכבותו למעמדה של המיניות בפסיכואנליזה הקלאסית.
מסקנות עיקריות:
ה'אחריות' וה'מחויבות' הם ערכים מרכזיים ומשמעותיים בחיים הנפשיים ובתפקוד שלהם. הקליניקה אינה ערה לנושאים חשובים אלה, שיש להם נוכחות בסימפטומים ובדינאמיקות הנפשיות, ולכן גם לא נותנת את דעתה לצורך לתת להם מענה.
חסר רכיב