ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

תהליך ראשוני


תקציר מאמר

התהליך הראשוני - סיפורו של מושג

שיחות 2002, כרך ט'ז, חוב. 3, עמ. 243-256

התיאוריה הראשונית של פרויד מניחה שכלל הפונקציות היוצרות את המבנה הנפשי-מחשבתי, מאורגנות על-פי שתי עקרונות חשיבה שונים. הוא כינה אותם - 'התהליך הראשוני' ו'התהליך המשני'. ה'התהליך הראשוני' זוהה עם צורות חשיבה פרימיטיביות, קדם מילוליות ובמידה מסוימת גם קרובות יותר לצורות החשיבה של בעלי חיים. ה'תהליך המשני' זוהה עם החשיבה המילולית, ההגיונית והאגו.

קל לעקוב אחר השינויים שעבר מושג ה'תהליך השניוני' בהמשך עבודותיו של פרויד ומאפייניו העיקריים גם לא השתנו עם השינויים במודלים המאוחרים. לעומת זאת מושג 'התהליך הראשוני' נעלם מעבודותיו המאוחרות של פרויד - ללא שום הסבר והופיע מאוחר יותר תחת שם ומאפיינים אחרים.

המאמר עוקב אחר השינויים שעבר מושג 'התהליך הראשוני' בחשיבה של פרויד, ובוחן את הקשר שלו לטכניקה האנליטית ולמתודת המחקר שלו. הוא מתמקד במאפייני 'התהליך הראשוני' ובדמיון בינם לבין רעיונות ממקורות שונים, בלתי-תלויים, הנוגעים למאפיינים של החשיבה הקדם לשונית. חקירת הגלגולים שעבר 'התהליך הראשוני' מלמדת, שתהליך התפתחות הרעיונות של פרויד כולל גם מושגים שאת כיוון השתנותם אפשר לתאר כ - 'רגרסיבי'. השלכותיהם והשפעתם של מושגים אלה על התיאוריה, הקליניקה והמחקר הקליני מגיעות עד ימינו. ההבחנה בין שני תהליכי החשיבה המרכיבים את הנפש האנושית היא אחת התובנות החשובות ביותר של פרויד. לשינויים העצומים שעבר מושג ה'תהליך הראשוני' יש השלכות מרחיקות לכת על הבנתנו את המבנה האנושי ואת הדרכים לחקור אותו.

מסקנות עיקריות:

השיקולים שהביאו את פרויד לוותר על מושג 'התהליך הראשוני' ולהמיר אותו במושג 'הסתמי', אינם קשורים בהכרח למושג עצמו אלא לשיקולים הקשורים לשינויים בתפיסתו את מבנה הנפש בכלל. יתכן ואפילו לשיקולים אישיים היה חלק בכך - סלידה (אולי לא לגמרי מודעת שלו) מתהליכים 'לא-רציונאליים' העומדים לדעתו בבסיס המבנה הנפשי. בכל מקרה מאפייני מושג 'הסתמי' הם הרבה יותר גולמיים וכאוטיים מהמושג המקורי ולא ניתן למצוא להם מקבילות בבעלי-חיים. בוויתור שלו על מושג 'התהליך הראשוני' ומאפייניו איבד פרויד האפשרות לזהות את רמות הארגון הראשוניות המשותפות למין האנושי למינים אחרים. דווקא דרווין היה הראשון והיחיד שהראה בפרטי פרטים את הדמיון בין ביטויים קדם שפתיים אצל בני-אדם ובעלי-חיים (דיון מפורט בעבודה של דרווין נמצא בספר 'אנטומיה התפתחותית של הנפש').

מסמכים מצורפים

תהליך ראשוני.doc
חסר רכיב