ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

תחושת בטן

יגאל, י. ראופמן, ר. (2009) תחושות בטן והרהורי לב,

תקציר מאמר - שיחות, כרך כ'ג, חוב. 3, 236-247

המאמר מציג את מטבעות הלשון כעומדים בבסיס סימפטומים גופניים והתנהגותיים.המאמר מתמקד במטבעות לשון הכוללות איברי גוף, או הקשורות להתנסות גופנית. למטבעות לשון אלה יש מעמד ייחודי בהתנסות האנושית: על הרצף שבין מימדים סומאטיים-תחושתיים לבין מימדים אבסטרקטים, יש להן תפקיד באופן בו תחושות הקשורות לגוף מביעות את עצמן בשפה. מטבעות הלשון הן דרכה של השפה לתאר התנסויות ראשוניות ורחוקות, שהביטויים להן הם חלק מההוויה היומיומית, במיוחד באופן בו הם מגשרים בין התנסויות גופניות לחוויות מנטליות. המאמר יוצא מתוך ההנחה המוקדמת של פרויד, שהציג את הקשר בין סימפטומים סומאטיים לבין ביטויים מילוליים ובוחן את תקפותה לאור תיאוריות מאוחרות יותר. המאמר נישען על מעשיות עם, הידועות כנרטיב קדום בפרוזה האנושית, ועל תיאורי מקרים מהקליניקה. המאמר מציע להתייחס אל מטבעות הלשון כאל ביטויים מילוליים המזוהים עם חשיבה ברמה פרה-לוגית.

מסקנות עיקריות:

מקובל להניח שלשפה אין נגישות לתיאור התנסויות וחוויות מתקופת החיים הראשונה הקדם-דיבורית. המאמר מציג עמדה שונה ומראה שמטבעות הלשון וביטויי לשון אחרים המתייחסים לגוף מצאו דרך להחיות מחדש התנסויות וחוויות כאלה. 'אין גב', 'קר בלב', 'כבד פה' 'לב חצוי' וביטויים דומים מחיים תחושות ראשוניות באמצעות השפה.
האנליזה של מטבעות הלשון הובילה לתובנה, שזו אחת הדרכים של רמת הארגון הראשונית של הנפש - המורכבת מתחושות גופניות - להיות מיוצגת בשפה. זיהוי רמת הארגון הראשונית של הנפש עם התחושות הגופניות היווה נקודת-המוצא למיפוי תפקודי נפש נוספים. עבודה זו התפרסמה תחת השם 'אנטומיה התפתחותית של הנפש'.

מסמכים מצורפים

תחושות בטן.doc
חסר רכיב