ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

שער שלישי

מבוא
המדע שהיה והמדע שנהייה

המדע כפי שהוא מקובל היום זנח את אחד העקרונות החשובים ביותר שאפיינו אותו עד אמצע המאה הקודמת: חתירה ליצירת תמונות עולם מקיפות, עקיבות ושיטתיות ככל האפשר, שבשונה משיטות פילוסופיות ואחרות, הן מתבססות נתונים של המציאות כפי שניתן לחקור אותה בזמן נתון. זה המדע של ניוטון, דרווין, איינשטיין ורבים אחרים. מדע זה נעלם ואת מקומו תפסה האמונה (שלא ברור על מה היא מבוססת) שמדע הוא 'נתונים מאורגנים בנוסחאות' . המדע בן ימינו הסיר מעצמו את האחריות להציע השקפות עולם שמבוססות על נתונים. מנקודת-מבט של אתר זה - מדע שאינו מסוגל להציע נקודות מבט מקיפות הוא חסר, לקוי וחשוף לתעתועים עצמיים.

צורות החקירה והרעיונות באתר זה שונים במידה רבה ממה שמקובל או מוסכם היום במדע. מכלול העבודות (כולל המוקדמות) הן בבחינת האופק של המדע. 'המדע' כפי שהוא מוגדר ומובן באתר זה הוא 'ניסיון ליצירת תפיסות ותמונות עולם מקיפות, עקיבות ושיטתיות ככל האפשר, המתבססות על נתונים של המציאות . המדע הוא הפעילות האנושית היחידה שבונה את תפיסות ותמונות העולם שלה רק על סמך נתונים של המציאות.

למונח 'אופק' יש בשער זה שתי משמעויות שונות:

א. ה'אופק' כפי שאני מבין אותו וסבור שהמדע הולך אליו (בין בידיעה ובין באי-ידיעה)..

ב. לכאן יכנסו מחקרים וכיוונים, שלא ניתן יותר להתקדם בהם לבד וללא שיתוף פעולה מקיף ורחב של מדענים מדיסציפלינות שונות. הכוונה היא למחקרים עכשוויים או עתידיים שנעשים על-ידי בודדים וקבוצות מחקר. כאלה שעשויים ללמד על התכוונות לאופק של המדע, כפי שהוא מוגדר ומובן מנקודת-המבט של העבודות באתר: תמונות עולם מקיפות ושיטתיות של תופעות 'הנפש', 'החיים', האבולוציה שלהן ושפה תואמת להן.

לצערי ולאור הכיוונים שהמדע הולך בהם היום, יתכן וקטגוריות אלו יישארו ריקות עוד הרבה זמן

מסמכים מצורפים

שער שלישי - מבוא.docx
חסר רכיב