קבצים

http://www.yoav-yigael.co.il/media/sal/pages/316/f39_Fundamental Issues in Artificial Intelligence.pdf