ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

גלגוליו ומשמעויותיו של מושג ה״אלביתי״ בפסיכואנליזה ובתרבות - על אימה ובית

הקדמה לסדרה

בכדי לתפוס את מקומו בתודעה הציבורית עשה המאמר של פרויד על 'האלביתי' מסלול יוצא דופן, שנראה שאין לו מקבילה בהיסטוריה האנושית. הוא שחזר בקנה מידה ציבורי-תרבותי את מה שהתיאוריה של פרויד ייחסה ללא-מודע ברמה האישית: כשמשהו מהותי לקיום לא מצליח להישמע ולהגיע לתודעה - הוא 'יתחפש' למשהו אחר וימצא לעצמו דרכים עוקפות כדי להיחשף ולמקד אליו את תשומת הלב (סימפטומים). מסתבר שעשרות שנים לאחר מות פרויד, יש למושג המרכזי של התיאוריה שלו את הכוח לנסות ולהעלות את הפסיכואנליזה על המסלול הנכוןלחזור ולהעמיד במרכזה את 'הלא-מודע'.

מטרת הסדרה היא כפולה: א. לחשוף את סיפור המאמר מ- 1919, שנזנח ונשכח על-ידי פרויד עצמו ועל-ידי הפסיכואנליזה לכל דורותיה.  במקביל פילס המאמר, בתרגומו לאנגלית (uncanny), את דרכו לתודעה הציבורית-תרבותית בהקשרים רבים אחרים. ב. מסלולו הייחודי של המאמר מחייב שנשים לב למסר שלו - לכונן מחדש את תפקידו ומעמדו של הלא-מודע בפסיכואנליזה ולהעמיד במרכזו את מושג 'האלביתי'.

 

פרקי הסדרה:

פרק 1: מושג האלביתי

פרק 2 Uncanny  והתרבות המודרנית

פרק 3 Unheimliche כטרה אינקוגניטה וכבית של הפסיכואנליזה

פרק 4: ״האלביתי״ כלא-מודע של השדה הפסיכואנליטי

 

לפרקי הסדרה:

http://www.hebpsy.net/page.asp?id=84

 

חסר רכיב