ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

השפה ההיא


מאז ימיו של פרויד נתפסו המעשיות כמקור רב-ערך ללמוד על הנפש האנושית. בעוד שניסיונות רבים נעשו לפרש מעשיות מנקודת מבט פסיכואנליטית, מבקש ספר זה לאתגר את המודלים האנליטיים הקיימים ולהקשיב לחומר החשוב העולה מהמעשיות כדי ללמוד על התפתחות דפוסי ההתמודדות הנפשית, כמו גם על היווצרותם של הקשיים הנפשיים בראשית החיים. מכיוון שקושי מרכזי בטיפול הנפשי מתמקד בהגעה באמצעות מילים לרבדים נפשיים שמקורם ב"זמנים רחוקים", בילדות המוקדמת ולפני רכישת השפה, יש למצוא ערוצים אשר דרכם ניתן ללמוד על מה שהתרחש באותה תקופה רחוקה; כלומר שיש להבין איך נרשמות בנפש התינוקית ההתנסויות הנחוות כקושי, איך הנפש מתמודדת איתן ואיך הן מתבטאות בחיים הבוגרים.
מחברי הספר מאמינים שהמעשיות מדברות בשפתה של הנפש התינוקית, ולכן יש להקשיב להן קשב רב ולשאוף לפתח ערוצים שיטתיים כדי ללמוד את שפתן. עשר מהמעשיות היותר פופולריות זוכות בספר זה לניתוח ופרשנות, ביניהן "כיפה אדומה", "הנזל וגרטל", "שלגיה", "סינדרלה" ועוד, כל זאת תוך כדי הצגת דוגמאות (מהקליניקה) הקשורות לאופי ההתנסות אשר עליו מדווחת כל מעשייה.
למעלה ממאתיים שנים לאחר פרסום המהדורה הראשונה של קובץ המעשיות של האחים גרים, מבקש ספר זה להראות איך מהדהדות מעשיות העם לרבדים נפשיים עמוקים המשותפים לתרבויות רבות, ולכן הצליחו לשמור על חיוניותן ורעננותן לאורך תקופות זמן ממושכות. נראה שהחומר עתיר המשמעות העולה מנרטיב המעשייה, אשר נשאר רענן ואשר בכוחו לדבר אל נפשם של המונים, מעורר השראה כל פעם מחדש.
חסר רכיב