ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

עובדות בדויות ומקור השפה


עובדות בדויות ומקור השפה, אלפיים 2003, קובץ 25, עמ. 230-257.

שאלת מקור השפה העסיקה את טובי המוחות לאורך אלפי שנים (אפלטון, דרווין). היא נחשבת על-ידי רבים כבעיה שאין לה פתרון, בעיקר מפני שאין שום דרך להשיג נתונים לגביה. במהלך ההיסטוריה האנושית הוצעו הצעות רבות ושונות שהמאפיין את רובן ככולן הוא, שאין קשר בין מקור השפה לשפות המוכרות לנו. לפי הצעות אלה נוצרה השפה מחיקוי קולות בטבע, מחוות גופניות וכדומה, אבל מאז שנוצרה היא התרחקה לחלוטין ממקורותיה. בעשרות השנים האחרונות, ובעקבות התפתחויות בשורה של תחומים, יש ניסיון חוזר לדון בנושא. עם זאת ולמרות ההישענות על ממצאים חדשים, הפתרונות שהוצעו רחוקים מלהציע קשר ברור ומובחן בין מקור השפה לשפות הידועות כיום.

המחקר על מקור השפה הוא תוצאה ישירה מהספר 'גבולות עולמו של איינשטיין' בשני מובנים: 1. בהבנה הנפש האנושית מורכבת משתי תת-מערכות (האחת חזותית-תמונתית והשנייה שמיעתית-מילולית) ונשאלה השאלה איך הן מתקשרות ביניהם? 2. בדומה למחקר הראשון גם המחקר על מקור השפה התבסס על רומן ספרותי – ה'יורשים' של ויליאם גולדינג. הוא מתאר את המעבר ההדרגתי של קבוצת קופי אדם (ובעיקר אחד מהם) משפה של תמונות לשפה של מילים.

מסקנות

בראשית דרכה התבססה השפה המילולית בעיקר על 'תרגום' או המרה של מה שנתפס על-ידי חוש הראיה (תמונות) לדפוסי צלילים-מילים. גם היום כל השפות הטבעיות נשענות בעיקר על מידע ויזואלי וממירות אותו למילים.

מסקנות אופרטיביות

מטרת הבינה המלאכותית היא להתקרב ככל האפשר לאופן בו פועלות היכולות האנושיות. הניסיון ליצור מכונות רואות שממירות את המידע החזותי שלהן לדפוסי צלילים (מילים) יכולה להוות נקודת מוצא משמעותית בטכנולוגיה של הבינה המלאכותית.

מחקר זה מהווה את אחת מנקודת המוצא למחקר על התהליך הראשוני (ראה עץ עבודות) ויש לו תרומה חשובה להבהרת השוני בין רמות הארגון השונות של הנפש כפי שאלה מתוארות ומוגדרות בספר 'אנטומיה התפתחותית של הנפש'
חסר רכיב