ד"ר יואב יגאל
חסר רכיב

גבולות עולמו של איינשטיין - תקציר

מטרת המחקר הייתה למצוא דרך לעקוב אחר הניסיונות של הנפש לאזן את עצמה כל פעם מחדש. ההנחה הייתה, שכשם שהגוף מנסה  לאזן את עצמו כל הזמן (הומיאוסטזיס) כך גם פועלת המערכת הנפשית. מתוך הכרה שאין שום מתודה מדעית מוכרת (מעבדתית או אחרת) שבאמצעותה אפשר יהיה לחקור את הנפש כמכלול, נלקחו נתוני המחקר מהספרות: סיפורו של פטר קין, גיבור הרומן 'סנוורים' של אליאס קאנטי. הרומן נבחר מתוך הרגשה שהוא מתאר בדייקנות ובפרטי פרטים תהליך נפשי של אדם מסוים. מבחינתו של פטר קין היו לו חיים מאוזנים ויצירתיים, אך כתוצאה משינויים בנסיבות חייו וכדי להמשיך בעבודתו היצירתית, הוא נאלץ להגן על חיים אלה ולאזן את מצבו הנפשי כל פעם מחדש. המעקב אחר תהליך השתנותה של המערכת נפשית כמכלול הוביל ליצירתה של מתודה מחקרית חדשה. כיניתי אותה בהמשך 'המתודה של הסובייקטיבי': ניסיון לעקוב אחר פעולתה של מערכת מנקודת מבטה שלה והשיקולים המנחים את פעולתה. במקרה של גיבור 'סנוורים' זהו מכלול הניסיונות המחשבתיים-רגשיים-התנהגותיים שלו במאמציו לשמר את הערך החשוב בחייו - עבודתו המדעית. נקודת-המבט הסובייקטיבית של נפש הגיבור אינה זהה עם המודעות או עם ה'אני' שלו אלא גורם פנימי, שאינו בהכרח מודע (או שהמודעות אליו חלקית). גורם זה מכנס אליו את המידע מכל מרכיבי המכלול ופועל כדי לשמר את קביעות הערכים החשובים לסובייקט מסוים.
חסר רכיב